Ba thể của con người

BA THỂ CỦA CON NGƯỜI

Phần đông chúng ta thường thắc mắc: thực ra thể xác của ta có linh hồn hay không? Các tu sĩ yoga thì khẳng định: “Tôi là linh hồn đã mượn tạm cái xác này”. Triết lý yoga nhìn nhận thể xác là phương tiện của linh hồn trên con đường đi tới sự minh triết và bàn luận về không chỉ một thể xác, mà ba thể của con người – thể sau tinh tế hơn thế trước.

1. Thể vật chất

Trong tiếng Phạn, thể xác được gọi là Annamaya Kosha, nôm na là thể vật chất. Cái thể xác mà mắt có thể nhìn thấy này được sinh ra, lớn lên, thay đổi, tàn tạ và chết đi các thành phần của nó trở về với đất và vòng tuần hoàn của vật chất. Chứng kiến việc thể xác được các tu sĩ yoga quan tâm như thế nào, người ngoài có thể khẳng định rằng Yoga tôn vinh vẻ đẹp vật chất của con người, nhưng mục tiêu của Yoga chính là dùng ý chí kiểm soát thể xác một cách có ý thức. Cả hai đều sẽ được sử dụng để theo đuổi những mục đích tâm linh cao cả hơn. Và để gặt hái được thành công trong mọi việc thì chăm sóc thể xác đúng cách là rất quan trọng.

Ba thể của con người 1

2. Thể Bồ Đề (Thể Phúc Lạc)

Trong tiếng Phạn thể Bồ Đề được gọi là Karana Sharira hay là thể Nhân Quả. Chẳng khác nào là một hạt giống, chứa đựng sẵn hình tượng của cái cây sẽ sinh ra từ đó, thể Nhân Quả là biểu hiện tinh tế của Nghiệp. Cái ý nghĩa tinh tế này kiểm soát toàn bộ sự hình thành và phát triển của hai thể đã được miêu tả ở trên và quyết định mọi mặt của sự sống ở kiếp sau. Khi người ta chết, cả hai thể Vía và Bồ Đề đều lìa khỏi xác.

3. Thể Vía hay cơ thể Tinh Tú

Sinh vật sống nào cũng có thể Vía. Thể vía kết hợp với cơ thể qua một sợi thanh khí, qua đó dòng khí lực tuôn chảy. Khi sợi dây này bị đứt, thể Vía tách ra và thể xác chết. Thể Vía gồm có ba lớp:

Ba thể của con người 2

A. THỂ VÍA HAY LÀ CÁI PHÁCH: Tinh tế hơn Vật chất, nhưng có cùng hình dạng, nó thường được xem là bản sao của thể xác bằng khí. Nó bao gồm 72000 đường kinh lạc hay các ống khí, qua đó dòng prama hay sinh khí luân chuyển.

B. THỂ TRÍ KHÔN VÀ DỤC VỌNG (HẠ TRÍ VÀ DỤC VỌNG KARMA-MANAS): bao gồm ý thức tự động, cũng như các phần thuộc tiềm thức và bản năng. Chính là ở đây, con người thực hiện những chức năng tự động của đời sống. Thể này rất biến thiên vì nó thường xuyên chịu tác động của ngũ giác.

C. THỂ THƯỢNG TRÍ (CHÂN THÂN): Thượng trí kiểm soát và hướng dẫn ý thức tự động. Chính ở đây con người có ý thức phân biệt và ra quyết định và rồi từ đó đưa tới các thể thô hơn.

Chú Thích:

1. Thể vật chất: Thể xác có một lớp được gọi là thể vật chất.

2A. THỂ KHÍ (THỂ PHÁCH): Ở lớp thứ nhất của cơ thể tinh tú (thể Via) – thể khí (Pranamaya kosha) – ta cảm nhận được cái nóng, lạnh, đói, khát.

2B. HẠ TRÍ VÀ DỤC VỌNG: Lớp thứ hai của thể Via – Hạ trí và Dục vọng (Manamaya kosha) – là nơi ta có những suy nghĩ ngờ vực và cảm xúc  hỷ nộ, ái ố.

2C. THƯỢNG TRÍ: Lớp thứ ba của thê Via – Thượng trí (Vijnanamaya kosha) – có khả năng đưa ra những quyết định. Cảm giác về cái tôi – cũng nằm ở đây.

3. THỂ BỒ ĐỀ: Thể bồ đề chỉ có một lớp, Anandamaya Kosha hay còn gọi là thể phúc lạc, là nơi trú ngụ của sự hâm hoan và phúc lạc.

QUẢ NGHIỆP: nó có hình dạng một loại củ, trong đó có chứa đụng sẵn những giáo huấn của cuộc đời. Thể Bồ Đề chứa đựng nghiệp của con người đã tạo ra trong kiếp này và ở nhiều tiền kiếp. Nghiệp không phải là số mạng hay sự may mắn, nó là kết quả những gì ta gieo trong cuộc đời.