Yoga là một lối sống

Yoga là một lối sống, một hệ thống giáo dục kết hợp đối với thể xác, tinh thần và tâm linh. Nghệ thuật sống đúng mực này được thực hành và hoàn thiện ở Ấn Độ tư fhanfg ngàn năm về trước. Tuy nhiên, vì môn Yoga quan tâm tới những chân lý của vũ trụ, nên việc dạy và học yoga ngày nay vẫn mang trọn vẹn gia strij của nó như hàng ngàn năm về trước. Sự hỗ trợ của yoga mang tính thực tiễn, không tôn giáo nên mọi người – bất kể đó là người theo đạo nào: Phật giáo, Công giáo, Do Thái giáo, Hồi giáo, Hindu hay người có tư tưởng vô thần đều cí thể thực hành yoga. Yoga là sự hợp nhất với mọi người!

Yoga

Tinh tổng hợp của yoga

Trải qua nhiều thế kỷ yoga phát triển theo bốn chi phái khác nhau: Karma, Jnana, Bhakti và Raja. Hiện tượng này được ví như bốn nhánh của cây đa, thả rễ xuống mặt đất từ các nhánh và dường như đi từ trên trời xuống dưới đất, mỗi người chúng ta đều có nhanh cách khác nhau, vì vậy sẽ chọn cho mình con đường thích hợp nhất, nhưng nếu phát triển lệch thiên hướng, rất có thể dẫn tới sự mất thăng bằng trong nhân cách. Toàn bộ con người của chúng ta – con tim, trí tuệ và đôi tay – đều cần được phát triển đồng đều và vì vậy ta nên tôn trọng tính tổng hợp của bốn con đường tu luyện yoga. Giải pháp tối ưu là nên chọn lấy một kiểu tu hành, đồng thời có thể kết
hợp kỹ thuật của những chi phái khác.